Onze Oplossingen

een kleine selectie van onze resultaten

Ontdek het bijzondere Gaïago gamma

rendementsverbetering in alle teelten

Bodemverbetering door snellere vertering van teeltresten, reductie van pathogene micro-organismen, urease remming en vermenigvuldiging van het goede bodemleven door een uitgekiende voeding. Uw grond verandert zichtbaar van structuur.
Stimulering van azotobacters en de mucilaginosus bacterie zorgen voor extra stikstof en vrijmaking van vastgelegde mineralen.  

Read More

Aardappelen poten met Micosat : meer opbrengst en sterkere planten

Resultaten van 52 proefpercelen duiden op significante meeropbrengst bij gebruik van mycorrhizae


Read More