Celtonita, de beste zeoliet

opslag van lucht en water, binding van nutriënten door een hogere CEC

Odoo CMS - voorbeeld zwevende afbeelding

Celtonita is een clinoptoliet verrijkt met minerale meststoffen.  Het is een zeer poreus gesteente dat 25% water en 25% lucht vasthoudt in zijn zeer open matrix-structuur.  Dit gesteente bindt vrije nutriënten en geeft deze weer af wanneer de plant ze nodig heeft.  Daardoor is er veel minder uitspoeling van ¨meststoffen in de bodem.  In het algemeen zien we dat de bemesting met 25% kan gereduceerd worden, dat beworteling fors toeneemt en dat door betere opname van nutriënten de plant een betere afweer vertoont. 

Celtonita :

- Verbetert de fysische structuur van de bodem

- Zorgt voor meer zuurstof in de bodem

- Scheidt Na+ van het uitwisselingscomplex en vermijdt hiermee de verspilling van klei

- Verlaagt het osmotisch drukverschil tussen de wortel en de omgeving

- Vermindert het verlies aan nutriënten door uitspoeling of vervluchtiging

- Verlaagt de transitsnelheid van ionen en verbetert hiermee de opnamecapaciteit voor planten

- Geeft de aanwezige ammonium geleidelijk af

- Bevordert de wortelontwikkeling 

- Functioneert als buffer voor water en voedingsstoffen in de bodem 

- Zorgt voor een meer evenwichtige en betere ontwikkeling van de planten  

Ontdek hieronder een aantal resultaten in verschillende teelten.  

Paprika in hydroponie

Bladontwikkeling Orchidee

Preventie knolvoet in spruiten

Jonge Broccoli planten 

Raapstelen

Sla planten

Boomkwekerij - Pinus Halepensis 

Celtonita verkort de opkweekcyclus van plantgoed

Odoo CMS - een grote afbeelding

  Wilt u graag meer weten over de toepassingsmogelijkheden van Celtonita en Fertcel (de Bio variant) ? Laat dan even een bericht.

Contact »