Bodembiologie en plantaardige bemesting geven beter rendement in de fruitteelt

Bijeenkomst Familie van Liere - Kapelle - Zeeland

Op 7 juli 2016 waren we te gast bij Familie van Liere in het Zeeuwse Kapelle, Een tiental collega-telers uit de buurt volgden mee de uitleg van Marcel de Jong, met bezoek aan de boomgaard en met Belgisch bier bij het vragenrondje.

Bodemmoeheid - bespreking resultaten sleuvenproef Plant Health Cure (PHC) in Proefcentrum Randwijk 

De bomen zijn voor het planten gedompeld in de mycorrhizae. De bodem is verrijkt met Biovin en Colonize AG om het bodemleven te ontwikkelen en te stimuleren. Tegelijkertijd zijn de kunstmestgiften gehalveerd.  De vermindering van de kunstmest wordt aangevuld met vloeibare OPF (Organic Plant Feed).  Bij monitoring van de aaltjes konden in het eerste jaar (2011) geen schadelijke aaltjes worden geteld. Dit ook zo in de volgende jaren.  Terwijl er in de referentie na herhaaldelijk bemonsteren een toename blijkt te zijn.

In de PHC monsters bleken voldoende tot veel Dorylaimide-roofaaltjes te zitten. Volgens BLGG AgroXpertus zou dit duiden op een vitaal bodem-voedselweb.

De beste resultaten worden behaald met jonge bomen die na het planten direct kunnen doorgroeien. Dit geldt des te meer voor percelen waar reeds fruitbomen hebben gestaan.

De resultaten van 2015 en 2016 laten zien dat gebruik van bodemverbeteraars bij aanplant een positief groei-effect heeft op de gemiddelde scheutlengte. Dit in situaties waarbij de groei erg zwak was, gezien er geen mogelijkheid was tot geven van water.


Meer opbrengst en Kwaliteit

                   

Uit de herhaaldelijke analyses blijkt dat het blad en de vrucht duidelijk meer sporenelementen heeft opgenomen

Hiernaast : PHC scoort best voor Mo en Ca


Hieronder : Significante verschillen op P, Fe en in mindere mate op Cu en Zn

 

Meeropbrengst

 Lichte meeropbrengst tegenover de referentie (oogst 2014)

.

                        Wilt u meer info over onze programma's voor hardfruit ? 

Interesse om zelf collega's bij mekaar te brengen voor een discussie/info-avond ?.