Baby Leaf : investeer 3x meer in de bodem en verdien meer dan 2000 eur/ha extra... netto

testen bij grote producent in Picardië en Portugal

Sinds 2015 werken onze franse Up'ness collega's nauw samen met een grote sla en babyleaf spinazie producent met vestigingen in Picardië en Portugal.  Meerdere proeven met als basis bodemverbetering in een exploitatie waar de kwaliteit van het bodemleven aangetast is, door fors gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.  Ondermeer Biovin, zeolieten van Zeocel en bodembacteriën worden bij deze testen ingezet.

Het verschil tussen kost en investering

De verrassende conclusie is dat een verhoging van de inputkost met 1056 eur/ha (gerekend over 8 rotaties), uiteindelijk toch een netto extra marge van minstens 2000 eur/ha oplevert.  Een aantal testen gaven trouwens een meeropbrengst van meer dan 5000 eur/ha.  

We verwachten gelijkaardige resultaten voor andere groenteteelten op bedden.  Wil u weten hoe dit precies doorrekent ?  Contacteer ons

44% meer oogst, minder aantasting, stevig blad

Odoo CMS - voorbeeld zwevende afbeelding
Odoo CMS - voorbeeld zwevende afbeelding