Aardappelen poten met Micosat : meer opbrengst en sterkere planten

Resultaten van 52 proefpercelen duiden op significante meeropbrengst bij gebruik van mycorrhizae

Het Aardappelrapport 2016 van Micosat is net uit : op 52 proefpercelen testten aardappeltelers uit 6 provincies dit jaar verschillende Micosat protocols.  Hier zijn de conclusies :

- Micosat F Uno of Seeds WP toegepast bij het poten van consumptie-aardappelen levert gemiddeld +7.1% meeropbrengst in kilo's, gemeten over 35 proefpercelen.  Wanneer we hieruit de 5 beste en 5 slechtste resultaten elimineren, dan zitten we nog steeds op +5.6%, m.a.w. het resultaat wordt niet gemaakt door enkele uitschieters.

- Dezelfde protocols op pootaardappelen leverde een fors hogere meeropbrengst van +21% in kilo's en 6.5% in aantal op, gemeten op 7 percelen.

- Op 7 percelen werd naast het poten met Micosat ook de conventionele phytosanitaire behandeling tegen phytophthora en dergelijke vervangen door een afwisselende bespuiting met 2 mixen van gunstige bladbacteriën : de producten Micosat TAB Plus en Micosat VO12.  De opbrengst is hierbij vergelijkbaar met referentiepercelen.  Deze bezettingsstrategie kan best vergeleken worden met wat Activia yoghurt in het menselijk darmstelsel doet : de beschikbare plaatsen zoveel mogelijk bezetten met goede bacteriën en schimmels, zodat de schadelijke varianten geen populatie kunnen uitbouwen.  Dit opent nieuwe perspectieven en niet alleen voor biologische telers.

Trend naar beter saldo

 De cijfers zijn gebaseerd op proefrooiingen van 3x2m per perceel.  Als meting is dat uiteraard erg beperkt, maar door het grote aantal proeven zijn we toch overtuigd van de trend.  Die trend geeft een potentieel van enkele honderden euro's extra saldo per hectare.  De kost van het Micosat protocol wordt gecompenseerd door de besparing op chemische behandeling van het pootgoed.  Het protocol bij poten is bovendien makkelijk toe te passen, met 3 mogelijke varianten.  Afhankelijk van de beschikbare pootcombinatie kan vollevelds F Uno granulaat gestrooid worden ofwel wordt Seeds onder het pootgoed gemengd of in opgeloste vorm erover gespoten.

Interesse ?  Wij komen de volledige resultaten graag toelichten, samen met nog wat andere ideetjes voor uw aardappelteelt.