Een beter rendement voor de teler

Odoo - Voorbeeld 1 voor drie kolommen

Betere Bodems

  Intensief telen vraagt een bodem met power. Ontdek hoe we een gezond bodemleven stimuleren, hoe mineralen effectief ter beschikking gesteld worden, hoe we zorgen voor snelle beworteling, voor een hogere CEC, meer zuurstof en hoe we geen plaats laten voor schadelijke bodemziektes  
LEES MEeR

Odoo - Voorbeeld 2 voor drie kolommen

Sterkere Planten

  Sterke planten hebben zelden last van ziektes. We gebruiken een uitgebreid gamma aan zachte meststoffen en bio-stimulatoren om uw plant in topvorm te houden doorheen de teelt. Ontdek hoe we planten helpen om bladziektes en schadelijke insecten op afstand te houden 
LEES MEeR 

Odoo - Voorbeeld 3 voor drie kolommen

Efficiënte Toepassing

  We passen onze programma’s aan uw concrete uitbating aan. Een programma moet makkelijk uit te voeren zijn. Samen met onze leveranciers zoeken we voortdurend naar betere methodes, hulpstukken en apparaten die de toepassing van producten zuiniger en makkelijker maken.   
LEES MEER

Up'ness  assembleert teeltprogamma’s van A tot Z, gebaseerd op natuurlijke middelen.

Van bodemverbetering en bemesting tot plantversterking en ziektepreventie, met aandacht voor praktische toepasbaarheid en een goed arbeidsrendement.   Wij selecteren voor U uit het brede aanbod de juiste middelen.  Middelen die hun onderlinge samenwerking bewezen hebben in proeven en in ervaringen bij andere telers. Voor elk programma geven we duidelijk aan wat de impact op uw teeltsaldo kan zijn .